ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • CM-Coop-slide1
 • Slide67 7
 • Slide67 8
 • Slide67 5
 • Slide67 1
 • Slide67 6
 • CM-Coop-slide5
 • NoGift 67

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้ตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่งเสริมให้สหกรณ์เข้มแข็ง
  • การขับเคลื่อนงาน ตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567
  • นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์เข้มแข็ง

  • การขับเคลื่อนงาน ตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1
  กรมส่งเสริมสหกรณ์1
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  แผนปฏิบัติงานประจำปี Action plan
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  ความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  งบทดลองรายเดือน
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  Banner Menu14
  ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
  ระบบโปรไฟล์สหกรณ์
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  Layer 2
  workD
  งบการเงิน ผู้สอบบัญชี

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  Copyright © 2023 Chiangmai Provincial Cooperative Office
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ freepik.com, pixabay.com, flaticon.com

  BACK TO TOP